Generalforsamling i Bregninge Vandværk på Bregninge sognegård D 27/5 -2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Regnskab 2020

 4. Budget 2021

 5. Valg af stemmetæller

 6. Valg af bestyrelse:
  Charlotte Jensen
  Lau Leerskov
  Jens Hansen (ønsker ikke genvalg)

 7. Valg af bestyrelsessuppleant: På valg er:
  Torben Knast

 8. Valg af generalforsamlingens valgte revisor (bilagskontrollant)
  Hans Jørgen Jensen

 9. Valg af generalforsamlingens valgte revisor suppleant (bilagskontrollant): På valg er:
  Gerner Christensen (ønsker ikke genvalg).

 10. Indkomne forslag

 11. Evt

 

Download dagsorden som pdf